صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تمدید فعالیت صندوق تا 1398/08/15
منبع -
مقدمه تمدید فعالیت صندوق تا 1398/08/15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست