صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر افزایش سقف صندوق صنعت و معدن از 1 میلیون واحد به 3 میلیون واحد
منبع -
مقدمه افزایش سقف صندوق صنعت و معدن از 1 میلیون واحد به 3 میلیون واحد
متن خبر
پیوست