صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سقف صندوق صنعت و معدن در آستانه تکمیل می باشد .
منبع -
مقدمه با توجه به اینکه سقف صندوق صنعت و معدن در آستانه تکمیل می باشد لذا قبل از واریز هرگونه وجه به حساب های صندوق با کارشناسان صندوق هماهنگ نمایید .
متن خبر
پیوست