دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن
منبع -
مقدمه به استحضار می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن راس ساعت 14:00 روز یک شنبه مورخ 09/06/1393 در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه 2، پلاک 3، طبقه سوم تشکیل می گردد. ...
متن خبر

به استحضار می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن راس ساعت 14:00 روز یک شنبه مورخ 09/06/1393 در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه 2، پلاک 3، طبقه سوم تشکیل می گردد.

1- تصویب صورت های مالی

 

2- سایر موارد

پیوست