صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
دفتر مرکزی تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست)کوچه پژوهشگاه۲ شماره ۳ طبقه اول کارگزاری بانک صنعت و معدن محمد مشاری ۸۸۵۱۱۵۳۵