صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۰.۶۰۳)% (۲.۱۶۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱.۴۳)% (۵.۳۳۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۱.۵۲۸)% (۱۲.۷۲۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ (۰.۵۱۷)% (۱۳.۳۴۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۰.۸۶ (۸.۲۴۷)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۱.۳۰۹ (۲.۲۵۴)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ %۴۰۰.۶۲۳ %۱۲۷۶۷.۲۵۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۳۳۶ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۴۸)%