صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۰.۰۶۸
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۰.۴۷۹ (۰.۳۷۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۲.۰۴۲ (۲.۴۸۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۶.۱۲۷ %۲.۵۱۶
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۱۱.۷۹۷ %۰.۹۴۳
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۲۶.۵۸۷ %۲۵.۰۰۴
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ %۴۵۵.۳۴۴ %۲۱۹۵۹.۰۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۴۵)% (۱۰.۱۶)%