صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تغییر نرخ هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ تغییر نرخ هزینه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ تغییرات امید نامه صندوق تغییرات امیدنامه