صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ بیانیه سیایت های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ دانلود