صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
قوانین و مقررات

شرایط و الزامات صدور و ابطال

 

برای دریاف شرایط قوانین و مقررات  بر روی لینک زیر کلیک نمایید.