صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۲ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۲ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۰.۲۲ ۱.۳۴ ۱۲۳.۴۷ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۴۱) (۳.۵۱) (۷۷.۵۶) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۹ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۲۵) (۲.۷۳) (۶۰.۴۶) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۲ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۶ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۵۲) (۱.۵۳) (۸۵.۱۷) (۹۹.۶۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۳۳ ۰.۷ ۲۳۲.۳۴ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۵۱ ۲.۷۶ ۵۴۵.۸۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۰۳ (۱.۹۳) ۱۲.۷۸ (۹۹.۹۲)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۴۱) (۲.۹۷) (۷۷.۲۹) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۸ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۳۷) ۲۱.۹۱ (۷۴.۱۸)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۶) (۲.۵۱) (۸۹.۰۴) (۹۹.۹۹)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۱۸) ۰.۴۳ (۴۹.۰۶) ۳۸۲.۸۵