صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲.۲۷ ۰ ۳۶۲,۱۷۱.۶۱ ۰
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲.۲۷ ۰ ۳۶۴,۴۴۰.۳۲ ۰
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲.۲۷ (۰.۰۳) ۳۶۶,۱۹۹.۲۶ (۱۰.۰۶)
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲.۲۸ ۰.۰۳ ۳۶۸,۳۶۴.۹۹ ۱۱.۹۹
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲.۲۸ ۰.۳ ۳۷۰,۴۱۴.۶ ۲۰۱.۳۹
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲.۲۸ ۰.۲۲ ۳۷۲,۴۷۸.۳۹ ۱۲۱.۹۹
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲.۲۸ (۰.۸۹) ۳۷۴,۵۵۶.۵ (۹۶.۱۹)
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲.۲۸ ۰ ۳۷۶,۶۴۹.۰۳ ۰
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲.۲۸ ۰ ۳۷۸,۷۵۶.۱۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲.۲۴ (۰.۵۶) ۳۲۳,۱۵۴.۹۷ (۸۷.۲۸)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۲.۲۴ (۰.۰۸) ۳۲۴,۸۹۶.۰۴ (۲۴.۱۱)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲.۲۴ (۰.۳۹) ۳۲۶,۶۴۸.۸۳ (۷۶.۰۵)
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲.۲۴ ۰ ۳۲۸,۴۱۳.۴۲ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲.۲۴ ۰.۱ ۳۳۰,۱۸۹.۹۲ ۴۳.۵۲
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲.۲۵ ۰ ۳۳۱,۹۷۸.۴ ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲.۲۵ ۰ ۳۳۳,۷۷۸.۹۸ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲.۲۵ ۰.۰۴ ۳۳۵,۵۹۱.۷۴ ۱۴.۵۱
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۲.۲۵ (۰.۰۶) ۳۳۷,۲۹۵.۳۶ (۱۹.۱۹)
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۲.۲۵ (۰.۰۸) ۳۳۹,۲۵۱.۵۲ (۲۵.۶۱)