صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۳۴ ۱.۱۶ ۲۳۹.۹۱ ۶,۷۴۳.۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۳۵ (۰.۶۸) ۲۶۰.۲۸ (۹۱.۶۵)
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ (۰.۳) ۱.۵۱ (۶۶.۳۵) ۲۳,۶۶۹.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۵ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۶۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۴۸ ۱.۰۸ ۴۶۶.۳۳ ۴,۹۰۸.۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۱ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۴۸ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۵۹ ۰.۷۲ ۷۵۶.۹۱ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۶۹ ۱.۵۲ ۱,۱۱۴.۳۶ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۷۹ ۱.۶۱ ۱,۶۵۴.۱۵ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۵۵ ۰.۸۹ ۶۳۲.۵۸ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۱۷) (۱.۰۷) (۴۶.۹۵) (۹۸.۰۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۳ ۰.۷ ۱۳.۴۷ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۵۸ ۱.۹۶ ۷۳۴.۴۸ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۸ ۰