صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۲۴ (۰.۹۳) ۱۳۵.۹۴ (۹۶.۶۶)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۳۵) (۰.۲۲) (۷۲.۰۸) (۵۴.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۱۸ ۳۲.۱۹ ۹۱.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۶ ۲.۶۳ ۷۹۵.۳۳ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۰.۱۸) ۰.۸۹ (۴۸.۱۷) ۲,۴۵۹.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ (۰.۰۲) ۰.۹۹ (۶.۴۲) ۳,۵۲۱.۰۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱.۲۷ ۴.۳۶ ۹,۸۸۹.۹۶ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱.۳۷ ۴.۴ ۱۴,۴۶۴.۵۱ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۴۵ ۱.۷ ۴۱۰.۶۶ ۴۶,۱۸۱.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ ۱.۱۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۵ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۳) (۱.۴) (۶۷.۰۳) (۹۹.۴۲)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۰.۵۸) (۱.۹۱) (۸۷.۹) (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۱.۵۵ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۳۴ (۰.۴۱) ۲۴۰.۵۳ (۷۷.۹۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۱.۳۵) (۴.۳۶) (۹۹.۲۹) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰