صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۰.۴۵) (۲.۷۳) (۸۰.۸۸) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۵ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۰.۱۲) (۲.۷۱) (۳۶.۵۵) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰.۱۴ (۰.۴۹) ۶۴.۶۴ (۸۳.۳۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۳۲) (۲.۹۴) (۶۹.۴۷) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۱۵) (۳.۴۳) (۴۲.۲۷) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۱۶) (۳.۰۲) (۴۳.۵۷) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۱ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۷ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۵۲ (۱.۱۵) ۵۷۲.۵۴ (۹۸.۵۵)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۵۲ ۰.۰۱ ۵۵۴.۹۱ ۲.۹۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۱) (۱.۱) (۲۹.۸۲) (۹۸.۲۶)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۲۸ ۳.۵۹ ۱۷۴.۸۴ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۶ ۳۱.۰۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۷ ۰