صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (۰.۰۴) ۱.۳۶ (۱۳) ۱۳,۷۴۵.۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۷۲ ۱.۳۱ ۱,۲۴۷.۴۸ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۱۷) (۰.۱۴) (۴۶.۰۴) (۴۰.۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۸ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۱ ۰.۲۱ ۴۴.۷۶ ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۷۹) (۲.۷۸) (۹۴.۵) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۳۶) (۰.۱۱) (۷۳.۶۶) (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۱۸ ۱.۱۹ ۸۹.۷۸ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۱) ۰.۳۹ (۳۰.۸۵) ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۹ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۳۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ (۰.۳۹) ۰.۳۶ (۷۵.۶۳) ۲۷۶.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۰۶) (۰.۲۲) (۱۹.۷۱) (۵۴.۴۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۳۹ ۱.۱۴ ۳۲۰.۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۲۱ ۰.۴۱ ۱۱۶.۶۸ ۳۴۲.۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۱) (۱.۴۱) (۳۱.۶۳) (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۴ ۰