صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۳۳ ۰.۶۹ ۲۲۹.۸۱ ۱,۱۲۷.۶۷
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۲۶.۳۹ ۹۳.۸۶
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۰.۳۸) (۱.۲۵) (۷۵.۰۱) (۹۸.۹۸)
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۰.۰۹) (۰.۸۵) (۲۷.۹۵) (۹۵.۵۹)
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸۳ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۱ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۱۹) (۰.۴۱) (۴۹.۴۴) (۷۷.۲۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰.۰۶ (۰.۴۹) ۲۴.۹۹ (۸۳.۴۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۳۲ ۰.۰۸ ۲۱۸.۰۵ ۳۵.۴۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۱۵ (۰.۱۱) ۷۴.۴۸ (۳۴.۲۳)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۰.۶۴) (۱.۰۶) (۹۰.۲۵) (۹۷.۹۶)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۹.۵۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۸۷ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۴) (۰.۶۲) (۷۶.۴۷) (۸۹.۶)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۳۱.۳۸ ۸۳.۶۸
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰.۷۷ ۲.۵۵ ۱,۵۴۱.۳۴ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ (۰.۱۶) ۰.۹۳ (۴۴.۷۵) ۲,۸۱۷.۸۵
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۱۵) (۰.۱۳) (۴۲.۰۷) (۳۸.۲۸)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۴۷ ۰