صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۶۹ ۲.۱۶ ۱,۱۳۴.۷۲ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۴ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۵۹ ۲.۴۸ ۷۴۳.۰۷ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۲ (۰.۸۳) ۸.۹۸ (۹۵.۱۵)
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۳ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۶۸ ۲.۰۸ ۱,۰۶۹.۴۵ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۲۷ (۰.۷۲) ۱۶۸.۲۶ (۹۲.۹)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۵۵ ۲.۳۶ ۶۴۱.۲۸ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۵۹) (۱.۶۶) (۸۸.۶۶) (۹۹.۷۸)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۷۲) (۳.۳۶) (۹۲.۹۱) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۶ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۳ ۰.۰۷ ۲۰۳.۳۳ ۲۹.۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰.۵۳ (۲.۷۲) ۵۸۲.۶۲ (۱۰۰)