صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۰.۰۲ (۲.۵۹) ۵.۹۵ (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۰.۴۵) (۲.۷۳) (۸۰.۸۸) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۵ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۰.۱۲) (۲.۷۱) (۳۶.۵۵) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۷ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۵ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۰.۱۴ (۰.۴۹) ۶۴.۶۴ (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۳۲) (۲.۹۴) (۶۹.۴۷) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۱۵) (۳.۴۳) (۴۲.۲۷) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۱۶) (۳.۰۲) (۴۳.۵۷) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۷ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۵۲ (۱.۱۵) ۵۷۲.۵۴ (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۵۲ ۰.۰۱ ۵۵۴.۹۱ ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۱) (۱.۱) (۲۹.۸۲) (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۲۸ ۳.۵۹ ۱۷۴.۸۴ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۶ ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۶ ۰