صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۹۷۸,۷۰۹ ۲۰,۸۳۳ ۲۰,۳۸۹,۴۴۴,۵۹۷ ۷.۹۴
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۵۱۸,۵۲۷ ۲۰,۸۳۳ ۳۱,۶۳۵,۴۷۲,۹۹۱ ۷۱.۰۴
۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۱,۴۹۵,۴۰۴ ۲۰,۸۱۹ ۳۱,۱۳۲,۸۱۵,۸۷۶ ۶۶.۳
۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱,۴۹۳,۰۴۹ ۷,۱۰۲ ۱۰,۶۰۳,۶۳۳,۹۹۸ ۳۸.۶۶
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۱,۵۹۰,۶۵۵ ۰ ۰ (۴.۵۵)
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۶۲۷,۶۱۱ ۰ ۰ ۱۹.۷۷
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱,۶۵۵,۶۴۶ ۰ ۰ (۱۸.۵۴)
۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱,۷۰۳,۵۸۶ ۰ ۰ ۴.۴۷
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۲,۰۰۸,۳۴۴ ۰ ۰ (۱۸.۶۴)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۲,۰۰۴,۹۹۳ ۱۵,۱۸۲ ۳۰,۴۳۹,۸۰۳,۷۲۶ ۱۵.۵۹
«123456»