صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
هزینه‌های صندوق

 

 فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزینه های تاسیس معادل (0.005) درصد از وجوه  جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 1000  میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تایید متولی صندوق .
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تایید متولی   صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد از متوسط  روزانه ارزش سهام  و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (  0.002)  از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 10% از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .               
4 کارمزد متولي سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود . 
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 2.5 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 210 میلیون ریال . 
7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل یک در هزار  ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد .
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد .
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها :

هزینهي دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینه هاي پشتیبانی آنها سالانه در قالب 4 مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع .

520 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 

5000 ریال بابت هر مشتری فعال در سال  

800 ریال بابت هر صدور و ابطال

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدير
کارمزد ابطال
الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
 
 
 
 
 

مدير

 

 

 

 

 

 

صندوق