صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
هزینه‌های صندوق

 

 فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل (0.005) درصد از وجوه  جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 1000  میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق .
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تایید متولی   صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط  روزانه ارزش سهام  و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (  0.002)  از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 10% از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .               
4 کارمزد متولی سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود . 
5 کارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه 2.5 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 210 میلیون ریال . 
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار  ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد .
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد .
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینهی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب 4 مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع .

520 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 

5000 ریال بابت هر مشتری فعال در سال  

800 ریال بابت هر صدور و ابطال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه  
کارمزد صدور                                             ندارد مدیر
کارمزد ابطال ندارد 
 
 

مدیر

 

 

 

 

 

 

صندوق