صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
دارندگان واحدهای ممتاز


ردیف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن 999
2  محمد مشاری  1