صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن ۹۹۹
۲ محمد مشاری ۱
تعداد کل ۱,۰۰۰