صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن مورخ 1400/06/14
منبع -
مقدمه لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق صنعت و معدن مورخ 1400/06/14
متن خبر

لازم به ذکر است مجمع با حضور نماینده محترم سازمان جناب آقای علی اکبر شوره کندی برگزار گردید. 

پیوست
مشاهده پیوست