صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۲۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۱۷۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین مجمع مورخ 1401/01/27 ( تغییر حسابرس)
منبع -
مقدمه لیست حاضرین مجمع مورخ 1401/01/27 ( تغییر حسابرس)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست